Buro Boogaard

Buro Boogaard is in 2016 opgericht als kantoor voor bewindvoering, notariële volmachten en executele. Oprichter Annemieke van den Boogaard heeft ruim 25 jaar ervaring in verschillende functies binnen een grote Private bank. Nadruk lag hier op het financieel begeleiden van clienten en het beheren van hun vermogen (effectenportefeuilles, vastgoed, informeel investment). 

“Wat gebeurt er met mijn vermogen als ik er niet meer bent? Hoe kan ik voor de (klein)kinderen vermogen achterlaten en dit beschermen tot ze oud genoeg zijn om hierover zelf te beschikken? Wat als ik het later zelf niet meer kan?”

Vragen die veelvuldig werden gesteld. Vragen die, door hierover samen in gesprek te gaan, vorm kregen in een notariële volmacht of testament. Vragen die beantwoord werden en daardoor rust brachten. 

De oprichting van een eigen kantoor voor bewindvoering en executele was dan ook voor Annemieke een logisch vervolg. Vanuit ons kantoor in het centrum van Nijmegen werken wij als bewindvoerder, gevolmachtigde of executeur. Wij beheren uw vermogen, begeleiden u in het voorbereiden en/of afwikkelen van uw nalatenschap of in het opstellen en uitoefenen van uw notariële volmacht (levenstestament). Door de samenwerking met onze mentor begeleiden wij ook cliënten bij de gecombineerde vraag naar zowel bewindvoering als mentorschap. 

Buro Boogaard heeft een groot netwerk in Zuid-Oost Nederland. Hier bevindt zich ook ons zakelijk netwerk waardoor we snel kunnen schakelen. 

Onze verwijzers zijn divers. Wij worden regelmatig door banken, notarissen en advocaten gevraagd mee te denken voor hun klanten. Ook via wijkteams, wijkcoaches, thuiszorg, wijkverpleegkundigen en ZZG worden cliënten naar ons doorverwezen. 

Buro Boogaard voldoet aan alle kwaliteitseisen die door de Rechtspraak aan bewindvoerders en mentoren worden gesteld. Tevens zijn wij aangesloten bij Horus Nederlands Branchevereniging Wettelijk Vertegenwoordigers en bij de Stichting Register Executeur.

"Zorgen voor later begint vandaag"

Scroll naar boven