Nalatenschap

Het bepalen, uitwerken en regelen van uw nalatenschap als u gezond bent geeft veel rust. Het kan vreemd aanvoelen om bezig te zijn met “wat als ik er niet meer ben”. Maar op het moment dat het niet meer goed met u gaat, kunt u de laatste kostbare tijd besteden aan wat echt belangrijk is.

Ons doel is om uw nalatenschap af te wikkelen zoals u het wilt.

Het voorbereiden van de nalatenschap geeft dierbaren een houvast voor hoe u het geregeld wilt hebben. Na het overlijden moet er veel zaken geregeld worden op korte termijn. In deze periode maakt u het voor de erfgenamen makkelijker als uw nalatenschap is uitgewerkt. 

Wij zijn professioneel en betrokken. Onpartijdig en transparant.

 

Voorbereiden nalatenschap

We beginnen met een inventarisatiegesprek om u beter te leren kennen. Wat zijn uw wensen en wat vindt u belangrijk in uw nalatenschap. Hoe wilt u dat wij u ondersteunen? Op basis van dit gesprek maken we afspraken over de werkzaamheden die we gaan uitvoeren. U bepaalt!

Vervolgens gaan we inhoudelijk aan de slag. We bespreken de mogelijkheden in wet- en regelgeving. We bespreken de toekomst van het vermogen en het fiscaal vriendelijk overdragen hiervan aan de erfgenamen. Ook de praktische zaken zoals uw uitvaart, codicil etc. werken we uit. We begeleiden en ontzorgen bij het opstellen of wijzigen van uw testamenten en/of huwelijkse voorwaarden. Ook kunnen we voor u contact met de notaris onderhouden.

De volledige administratie met betrekking tot uw nalatenschap leggen we vast in het Digitaal Nalatenschapsdossier.

Kosten

Wij bieden maatwerk. Wij verrichten onze werkzaamheden tegen een vast uurtarief. Wij maken een inschatting van het aantal benodigde uren en beschrijven dit in een opdrachtbevestiging. Het uurtarief hangt af van de aard van de werkzaamheden die u van ons vraagt. Onze uurtarieven bespreken we tijdens ons inventarisatiegesprek.

 

Afwikkelen nalatenschap

Na overlijden moet een nalatenschap worden afgewikkeld. Dit omvat het gehele traject van uitvaart tot en met de verdeling volgens het testament met alle administratieve, financiële en fiscale werkzaamheden. Als uw nalatenschap reeds bij ons geregistreerd is, werken wij conform alle vooraf gemaakte afspraken.

Ook als er geen afspraken zijn gemaakt over de afwikkeling van een nalatenschap kunnen wij u helpen. Wij kunnen o.a. de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • De beoordeling of er een testament is opgesteld.
  • Ondersteuning van de erfgenamen en/of executeur.
  • Beoordeling van de volledige administratie.
  • Opstellen van een boedelbeschrijving.
  • Afhandelen zaken met allerlei instanties.
  • Aangifte erf- en inkomstenbelasting.
  • Communicatie met de notaris.

Wij coördineren en regisseren de gehele nalatenschap.

Kosten

Voor de afwikkeling van de nalatenschap maken we een inschatting van de omvang van de werkzaamheden. Vervolgens maken we een verdeling van de werkzaamheden. Wat doen de erfgenamen zelf en wat doen wij? Wij maken een ureninschatting en beschrijven de werkzaamheden in een opdrachtbevestiging. Het uurtarief hangt af van de aard van de werkzaamheden die u van ons vraagt. Onze uurtarieven bespreken we tijdens ons inventarisatiegesprek.

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen op het gebied van nalatenschap? Neem dan contact met ons op.

"Zorgen voor later begint vandaag"

Scroll naar boven