Vermogensbewind

Buro Boogaard voert testamentair bewind en vermogensbewind uit.

Testamentair bewind

U bent op zoek naar mogelijkheden om uw vermogen, dat vrijkomt bij uw overlijden, te beschermen. Bij testament kan door u hiervoor een bewind worden ingesteld. Er is dan sprake van een testamentair bewind. De bewindvoerder voert uitsluitend het bewind over de goederen waarop het testamentair bewind rust. Zijn bevoegdheden zijn vastgelegd (beperkt en of uitgebreid) in uw testament.

In uw testament worden de voor u belangrijke details vastgelegd; wie mag aanspraak maken op het vermogen, wat zijn de voorwaarden voor het gebruik van het vermogen. Wanneer mogen erfgenamen beschikken over het vermogen? Maar ook bepaalt u in uw testament hoe de bewindvoerder dit gaat uitvoeren, beloning van de bewindvoerder etc. Toekenning van de rechter voor deze vorm van bewindvoering is niet nodig. Middels de notariële akte wordt het testamentair bewind bekrachtigd.

Vermogensbewind (ook wel beschermingsbewind genoemd)

Soms is iemand niet meer in staat om goed zijn eigen (vermogensrechtelijke) belangen te behartigen. Bijvoorbeeld door ziekte, afnemende gezondheid of ouderdom. De rechter kan voor u een bewindvoerder benoemen. Het betreft dus een wettelijke maatregel. Deze bewindvoerder zal uw vermogen beheren en financiële belangen behartigen. Jaarlijks legt de bewindvoerder hierover rekening en verantwoording af.

Door onze goede (telefonische) bereikbaarheid zijn we flexibel en kunnen we snel inspringen op acute situaties. We hechten waarde aan een duidelijk traject, waarbij financiële stabiliteit en rust eerste prioriteit zijn.

Naast bewind zijn er andere vormen van hulp mogelijk om uw geldzaken te beheren. Soms is er ook hulp nodig bij het nemen van beslissingen over persoonlijke zorg. In dit geval vraagt u tegelijk met bewind ook mentorschap aan. Meer informatie over mentorschap.

Wilt u weten wat we voor u op het gebied van bewindvoering kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

"Zorgen voor later begint vandaag"

Scroll naar boven